Περί Ηλείας | Σύλλογος Φίλων Ιστορίας «Xαράλαμπος Βιλαέτης» | Ολόκληρη εκπομπή

τα μέλη του Συλλόγου φίλων ιστορίας » Χαράλαμπος Βιλαέτης» μιλούν για τα ιστορικά γεγονότα στην περιοχή της Ηλείας. Πως η ιστορία συμβάλλει στην αξιοποίηση του πλούτου της πολιτιστικής μας κληρονομίας.