Προφίλ | Ηρώ Τσιμπρή: Η ήρεμη δύναμη της Αναπτυξιακής Εταιρείας | Ολόκληρη εκπομπή