Δεν μειώνονται τελικά τα τέλη για τους επαγγελματίες της Αιγιάλειας

«Παγώνουν τα χαμόγελα» των επαγγελματιών που είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και βάσει απόφασης του Δήμου θα τύγχαναν μειώσεων ως προς τα τέλη χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2024. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου εξέτασε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την ακύρωσε.