Διασυνοριακός διαγωνισμός καινοτομίας στην Πολιτιστική Βιομηχανία

Επιχειρήσεις, οργανισμοί αλλά και πολίτες που μένουν σε Δυτική Ελλάδας , Ήπειρο και Ιόνια Νησιά έχουν την ευκαιρία , υποβάλλουν τις καινοτόμες ιδέες τους μέσα από από τον Διασυνοριακό Διαγωνισμός Καινοτομίας που υλοποιεί το επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας σε συνδυασμό με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας….Οι φορείς υλοποιούν το έργο «CREATIVE@HUBs» στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020.