Ιόνια Νησιά | Διαμαρτυρίες για το μεταφορικό ισοδύναμο – Δεν δίνεται στους νησιώτες