Πάτρα | Διαμαρτυρία εμπόρων και παραγωγών στις λαϊκές αγορές

Κοινά προβλήματα και κοινοί αγώνες και για τους παραγωγούς και εμπόρους των λαϊκών αγορών στην Αχαΐα. Η ύπαρξη μεσαζόντων θα οδηγήσει σε αύξηση της τελικής τιμής των προΐόντων, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στις λαϊκές αγορές