Διαμαρτυρία του Τ.Σ. Καλαμακίου στη Ζάκυνθο για λύματα δίπλα σε τουριστικές επιχειρήσεις

Άλυτο πρόβλημα παραμένει για την τουριστική περιοχή του Καλαμακίου στη Ζάκυνθο η διαρροή λυμάτων που εδώ και λίγες εβδομάδες τρέχουν από αγωγούς ομβρίων υδάτων δίπλα σε τουριστικές επιχειρήσεις. Το Τοπικό Συμβούλιο ήδη έχει διαμαρτυρηθεί έντονα ενώ έχει κάνει έκκληση στις αρμόδιες υπηρεσίες για να διαπιστωθεί η αιτία της διαρροής.