Πάτρα | Το Πανεπιστήμιο μεταδίδει τη γνώση του στους επιχειρηματίες της Δυτικής Ελλάδας

Το Πανεπιστήμιο Πατρών συνδέεται με την αγορά και δίνει τα φώτα του στους επιχειρηματίες. Τα επιμελητήρια της Δυτικής Ελλάδας αναμένεται να επικοινωνήσουν αυτή τη δυνατότητα μεταφοράς τεχνογνωσίας και πρακτικών από τα ακαδημαϊκά εργαστήρια προς τα μέλη τους- επιχειρηματίες που θέλουν να εξελίξουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους