ΔΕΙΤΕ | Διευρυμένο Περιφερειακό Συνέδριο στην Καλαμάτα

ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ, 9/12/2016
Συνέδριο-διάλογος με τους φορείς και πολίτες της Περιφέρειας Πελοποννήσου

18:00 – 18:15

Εισαγωγικά σχόλια-Συντονισμός:
–Λεωνίδας ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

Χαιρετισμοί:
–Πέτρος Τατούλης, Περιφερειάρχης Πελοποννήσου
–Παναγιώτης Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας

18:15- 19:00

ΕΝΟΤΗΤΑ Α:

«Στρατηγικές επιλογές για την ανάπτυξη της Περιφέρειας και ευρωπαϊκές δυνατότητες μέσα από νέα αναπτυξιακά εργαλεία»

– Μανώλης Κεφαλογιάννης, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
«Ευρωπαϊκή επικαιρότητα και εξελίξεις στην ΕΕ»

– Αργύρης Περουλάκης, Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και Επικεφαλής του Τμήματος Επικοινωνίας, Εταιρικών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Δικτύων

«Επενδύσεις και ανάπτυξη: Ευρωπαϊκά Εργαλεία»

– Νίκος Σέργης, Εκπρόσωπος Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ, Υπουργείο Οικονομίας

“Έργα ΣΔΙΤ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Ευρώπη»

– Γεώργιος Γιακουμάκης, Υπεύθυνος Έργου-Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

«Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων – σκέλος Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων»

19:00 – 19:30Ερωτήσεις- Συζήτηση

19:30 -20:15

ΕΝΟΤΗΤΑ Β:

«Οι ευρωπαϊκές πολιτικές για την Αγροτική ανάπτυξη, τον τουρισμό και τον πολιτισμό – συγκριτικά πλεονεκτήματα για την Περιφέρεια Πελοποννήσου»

– Σταύρος Μπένος, πρώην υπουργός πρώην Δήμαρχος Καλαμάτας, Πρόεδρος Σωματείου «Διάζωμα»
«Η πολιτιστική κληρονομιά ως εργαλείο ανάπτυξης για τις ευρωπαϊκές περιφέρειες»

– Βαγγέλης Διβάρης, Πρόεδρος Λέσχης Φίλων Ελαιόλαδου «ΦΙΛΑΙΟΣ», πρώην ειδικός γραμματέας Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων και πρώην στέλεχος Ευρωπαϊκής Επιτροπής

«Η ΚΑΠ και το ελληνικό ελαιόλαδο: από τις επιδοτήσεις στις ευκαιρίες»

– Κωνσταντίνα Νικολάκου, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου

«Τουρισμός στην Πελοπόννησο: Νέα αναπτυξιακή δυναμική για την τοπική οικονομία»

20:15 – 20:45Ερωτήσεις- Συζήτηση- Συμπεράσματα