Καλαμάτα | Διχάζει τους επαγγελματίες η περίοδος προσφορών. Iκανοποιητική η κίνηση στα καταστήματα