Καλαμάτα | Δίχτυ «παγίδα» στις εκβολές του Νέδοντα – Στόχος η προστασία του Μεσσηνιακού κόλπου

Ειδική «παγίδα» απορριμμάτων τοποθετήθηκε πρόσφατα στον ποταμό Νέδοντα για τη συγκράτηση φερτών υλικών και απορριμμάτων ώστε να μην καταλήγουν στον μεσσηνιακό κόλπο. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο δράσεων για τη θαλάσσια ρύπανση και την ορθή διαχείριση πλαστικών.