Συζήτηση με θέμα τις ανάγκες στην αγορά εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εντείνοντας τις προσπάθειες της για τη στήριξη της τοπικής αγοράς και των τοπικών επιχειρήσεων έχει προχωρήσει στην σύσταση του περιφερειακού μηχανισμού διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας στην περιοχή. Για το λόγο αυτό πραγματοποιεί εργαστήρια στα οποία συμμετέχουν φορείς, επιστήμονες και επιχειρηματίες. Ένα από αυτά έγινε την Παρασκευή στην Πάτρα με κεντρικό θέμα τον τομέα των κατασκευών στην Περιφέρεια.