Καλαμάτα | Drive through test. Ουρές IX αυτοκινήτων έξω απο το Μέγαρο Χορού

Ουρές από αυτοκίνητα σχηματίστηκαν στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, εκεί εφαρμόζεται το σύστημα drive through και έτσι δωρεάν μπορούν να κάνουν δημότες το τεστ covid, μέσα από το όχημα τους. Μέσα σε δύο ώρες εξετάστηκαν 60 δείγματα από τα οποία τα 3 ήταν θετικά.