Ηλεία | Δωρεά αναπνευστήρων από τον Δήμο Πύργου στο Νοσοκομείο