Νέα Φιγαλεία | Δωρεάν προληπτική μαστογραφία για τις γυναίκες της περιοχής

Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία μετά από πρόσκληση και χορηγία του Συλλόγου Γυναικών Νέας Φιγαλείας προσέφερε δωρεάν προληπτικό μαστογραφικό έλεγχο στις γυναίκες της περιοχής. Στόχος να βοηθηθούν οι γυναίκες που λόγω γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων ή και οικονομικών προβλημάτων, αδυνατούν να υποβληθούν σε μαστογραφικό έλεγχο.