Αχαΐα | Εφαρμογή από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ανιχνεύει την υπνηλία του οδηγού με Face-Up

Μια ιδέα που έρχεται για να σώσει πολλές ανθρώπινες ζωές, σκέφτηκε και εφάρμοσε το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με έδρα την Πάτρα.
Το εργαστήριο Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων & Εφαρμογών του Πανεπιστημίου, μέσω face up δημιούργησε εφαρμογή ανίχνευσης υπνηλίας οδηγού Face-UP.