Λαμπερά εγκαίνια για την Παγκρήτια Τράπεζα

Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του υποκαταστήματος της Παγκρήτιας τράπεζας στην Τρίπολη. Οι νέες προοπτικές που ανοίγονται μπροστά της είναι πολλές και αφορούν ασφαλώς και τη συνένωση με την Attica Bank, δημιουργώντας στο προσεχές χρονικό διάστημα ένα νέο και ισχυρό τραπεζικό πυλώνα, ικανό να στηρίξει τα μέγιστα την ελληνική επιχειρηματικότητα και οικονομία.