Εγκρίθηκαν τα χρήματα για την παραλιακή του Ρίου

Το φθινόπωρο εκτιμάται πως θα ξεκινήσουν οι εργασίες στην παραλιακή του Ρίου. Το έργο στην παραλιακή Αγίου Βασιλείου – Ρίου αναμένεται να αλλάξει καθοριστικά την εικόνα της περιοχής.