Εγκρίθηκαν τα υδάτινα πεδία στα Διαπόντια Νησιά

Εγκρίθηκαν τα υδάτινα πεδία σε Μαθράκι Ερείκουσα και Οθωνούς, γεγονός που δημιουργεί εκτενές δίκτυο υδατοδρομίων στο Ιόνιο. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα ακόμη βήμα προς την πτήση των υδροπλάνων σε Ιόνια νησιά και Πελοπόννησο.