Ελλάδα | Εγκρίθηκε από την Ε.Ε. το Σχέδιο Ηρακλής. Τι θα κάνουν οι τράπεζες με τα κόκκινα δάνεια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μετά από πρόταση της Ελληνικής Κυβέρνησης, το «Σχέδιο Ηρακλής», το οποίο θα συμβάλλει στη δραστική μείωση των κόκκινων δανείων των ελληνικών τραπεζών». Στόχος είναι η προσέλκυση ευρέος φάσματος επενδυτών και η στήριξη των τραπεζών στις συνεχιζόμενες προσπάθειές τους να μειώσουν το ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς τους.