Εικόνες ολοκληρωτικής καταστροφής στην Μαρίνα της Πάτρας

Κραυγή απογνωσης από τους ιδιοκτήτες σκαφών στην Μαρίνα. 2,5 χρόνια έχουν περάσει από την κακοκαιρία Ιανός που στο πέρασμά της κατέστρεψε τα πάντα, η κατάσταση παραμένει ίδια.