Εκλογές στην ΚΕΔΕ – Οι δήμαρχοι διεκδικούν

Hμέρα εκλογών για την προεδρεία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδων. Περισσότεροι από 500 αυτοδιοικητικοί βρίσκονται στην Αθήνα για να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για να αναδείξουν το νέο διοικητικό συμβούλιο της αυτοδιοικητικής περιόδου. Μέσα από την ΚΕΔΕ οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν την ευκαιρία να αναδέιξουν τα προβλήματα τους.