Πάτρα | Σεμινάριο αξιολογητών επενδυτικών προτάσεων στην ΠΔΕ

Με στόχο την έγκαιρη αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων που έχουν υποβληθεί στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, σεμινάριο των αξιολογητών. Μέσα από την επιτάχυνση των διαδικασιών αναμένεται να ενισχυθεί ο κλάδος των δημιουργικών επιχειρήσεων και να αυξηθεί και η απασχόληση…