Ζάκυνθος | Εξακολουθεί το μπάχαλο με το Ναυάγιο στο Δημοτικό Συμβούλιο

Ναυάγησε για μια ακόμη φορά η υπόθεση της ασφάλειας των επισκεπτών στην περιοχή της θέας του Nαυαγίου της Ζακύνθου. Το Δημοτικό Συμβούλιο στο οποίο επρόκειτο να συζητηθούν τα μέτρα και οι ενέργειες ώστε να δοθεί λύση στα προβλήματα της περιοχής, δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, με την ένταση να χαρακτηρίζει το όλο κλίμα.