Αχαΐα | Καμπάνια ενημέρωσης της εκκλησίας για την καύση των νεκρών

Εκστρατεία ενημέρωσης θα ξεκινήσει η εκκλησία κατά της καύσης των νεκρών. Με απόφαση της Ιεράς Συνόδου θα διανεμηθούν φυλλάδια στους πολίτες που να τους ενημερώνουν για την άποψη της εκκλησίας για την αποτέφρωση. Πάντως οι πατρινοί εμφανίζονται διχασμένοι στο ερώτημα καύση ή ταφή.