Ελλάδα και Ισπανία συναγωνίστριες στην αγορά ελαιόλαδου

Η Ελλάδα και η Ισπανία είναι συναγωνιστές και όχι ανταγωνιστές, με αυτό το σύνθημα πραγματοποιήθηκε η θεματική εκδήλωση στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας