Αχαΐα | Πρωτοβουλίες για την πρόσβαση της τρίτης ηλικίας στο PatrasCode Camp

Πρωτοβουλίες και προτάσεις για την πρόσβαση της τρίτης ηλικίας στην τεχνολογία αποτέλεσαν το αντικείμενο της τρίτης ενότητας του Patras CodeCamp το οποίο ολοκληρώθηκε στις 14 Νοεμβρίου του 2021.