Πάτρα | Εν αναμονή του πρωθυπουργού στην αχαϊκή πρωτεύουσα