Ένας αστυνομικός για όλη την Αχαΐα

Αισθάνονται οι πολίτες ασφαλείς στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας και ποιές είναι κατά τη γνώμη τους οι υπηρεσίες της αστυνομίας που χρειάζονται περεταίρω ενίσχυση;