Εντυπωσιακές εικόνες από την άσκηση της Π.Υ με τον Fire Dragon

Πυροσβέστες από περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας ήρθαν αντιμέτωποι με πραγματικές συνθήκες πυρκαγιάς σε αστικά συμβάντα, με τη βοήθεια του “Fire Dragon”. Πρόκειται για έναν αυτοκινούμενο εξομοιωτή πυρκαγιάς ο οποίος συμβάλει καθοριστικά στην εκπαίδευση του Πυροσβεστικού Σώματος.