Επίσκεψη μαθητών στην Μονάδα Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Παλαιόχουνη Αρκαδίας

Την μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων στην Παλαιόχουνη Αρκαδίας επισκέφθηκαν μαθητές γυμνασίου και ξεναγήθηκαν από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Παναγιώτη Νίκα. Τα παιδιά ενημερώθηκαν από τον Περιφερειάρχη για την λειτουργία της μονάδας, την κυκλική οικονομία και την ανακύκλωση.