Ζάκυνθος | Βουλευτής & Αντιπεριφερειάρχης στο Μουσικό Σχολείο. Στήριξη στην εκπαιδευτική δομή

Την υποστήριξη τους προς το Μουσικό Σχολείο εξέφρασαν ο Βουλευτής και ο Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου, ενώ επισκέφθηκαν τους χώρους και έμαθαν αρκετά και σημαντικά πράγματα που κάνουν οι μαθητές στις εγκαταστάσεις.