Επιστρέφει η άδεια ερασιτεχνικής αλιείας

Αλλάζουν όλα στο ερασιτεχνικό ψάρεμα, καθώς συστήνεται Μητρώο Άδειας για τους ερασιτέχνες αλιείς. Στόχος επαναφοράς της άδειας ερασιτεχνικής αλιείας είναι να καταπολεμηθεί μεταξύ άλλων η «μαύρη αγορά» στον κλάδο αλλά και να εφαρμοστούν κανόνες για την πρόληψη της υπεραλίευσης