Κυπαρισσία | Έρημο τοπίο θύμιζε η λαική αγορά στο κέντρο της Πόλης

Έρημο τοπίο θύμιζε η λαική αγορά στο κέντρο της Κυπαρισσίας. Οι πάγκοι αραιοί, οι αγορές ελάχιστες και οι παραγωγοί βλέπουν τη σοδειά τους αδιάθετη να οδηγείται στα σκουπίδια…