Βήμα Αυτοδιοίκησης | Γιάννης Τρεπεκλής – Υποψ. Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων