Βήμα Αυτοδιοίκησης | Γιάννης Τρεπεκλής – Υποψήφιος Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων