Πάτρα | Η δημοτική αρχή απαντά τι θα γίνει με το δρόμο στην Βούντενη

Με μεγάλη δυσκολία μετακινούνται οι κάτοικοι στην Βούντενη αφού ένας πολύ σημαντικός δρόμος της περιοχής δεν έχει κατασκευαστεί πλήρως με αποτέλεσμα ο μοναδικός τρόπος να τον διασχίσει κανείς να είναι ένα τρακτέρ.