Επί Παντός | Ήρα Κουρή, Πρόεδρος «Καρναβάλι Πάτρας» | Ολόκληρη εκπομπή

Καρναβάλι Πάτρας. Οι εκδηλώσεις, ο θεσμός, οι τρόποι ανάδειξής του.
Ποιο είναι το έργο της Κοινωφελούς Επιχείρησης και ποιοι οι στόχοι για τη διαχείριση του μεγαλύτερου πολιτιστικού θεσμού της Πάτρας τα επόμενα χρόνια;
Η Πρόεδρος του Καρναβαλικού Οργανισμού Ήρα Κουρή σε μια συζήτηση ΕΠΙ ΠΑΝΤΟΣ