Καλαμάτα | Εντάχθηκε στις 100 κλιματικά ουδέτερες & έξυπνες πόλεις της Ε.Ε. έως το 2030

Νίκος Μπασακίδης – Αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού, Τουρισμού, Κλιματικής Αλλαγής, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ψηφιακού Μετασχηματισμού