Αχαΐα | Η θέση του Επιμελητηρίου για τα Μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων του Κορονοϊου