Ημερίδα για τα απορρίμματα από τον ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου

Διεθνές συμπόσιο με τίτλο «Για ένα βιώσιμο οικοσύστημα» πραγματοποιήθηκε από τις 31 έως και τις 2 Σεπτεμβρίου στην Σπάρτη. Ο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου είναι αποφασισμένος να αναλάβει ηγετικό ρόλο προς μια διεξοδικά συστημική προσέγγιση στη διαχείριση των αποβλήτων, λαμβάνοντας υπόψη ζητήματα που σχετίζονται τόσο με την ενέργεια όσο και με το περιβάλλον.