Αρκαδία | Οι Αναπτυξιακές Προοπτικές της Περιφέρειας. Σημαντική ημερίδα από το ΙΝ.Ε Πελοποννήσου

Η μελέτη με τίτλο «Αναπτυξιακές προοπτικές της Περιφέρειας Πελοποννήσου» παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, με σκοπό την τόνωση της εργασίας στην περιοχή..