Τρίπολη | Οι αναπτυξιακές προοπτικές στης Περιφέρειας. Σημαντική ημερίδα από το ΙΝ.Ε. Πελοποννήσου