Μεσσηνία | Ημιτελές έργο ταλαιπωρεί τους κατοίκους στο Δώριο

Να ολοκληρωθούν τα έργα στο χωριό τους ζητούν οι κάτοικοι στο Δώριο Μεσσηνίας. Όπως λένε, σε κεντρικά σημεία του χωριού υπάρχουν μόνο χώματα και πέτρες γεγονός που δυσκολεύει την καθημερινότητά τους.