Ιθάκη | 4-6 Οκτωβρίου το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών

Στην Ιθάκη θα πραγματοποιηθεί από 4 έως 6 Οκτωβρίου το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών.
Το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική εταιρία, και μετέχουν σ’ αυτό νησιωτικοί δήμοι με πληθυσμό κάτω των 5.000 κατοίκων. Ιδρύθηκε το 2007 και σκοπός του είναι η ανάπτυξη ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου και η υποστήριξη των μικρών νησιών σε θέματα πού άπτονται της Ελληνικής διοίκησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικά η ανάπτυξη τους.