Καλαμάτα | Επίσκεψη του Δημάρχου στο Περιφερειάρχη

Ο νέος δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος έχει ξεκινήσει δυναμικά με συναντήσεις και διεκδίκηση των κονδυλίων που αναλογούν στην πόλη. Στο πλαίσιο αυτό συνάντηση είχε και με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου όπου συζήτησαν για τα θέματα του ΕΣΠΑ.