Καλαμάτα | Νέες παρεμβάσεις στην πόλη 6,5 εκατ ευρώ

Ο Δήμος Καλαμάτας οργανώνει καθοριστικές παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν την εικόνα αρκετών περιοχών που παραμένουν μέχρι σήμερα στο “σκοτάδι”. Στόχος είναι η Καλαμάτα να γίνει πολυκεντρική χωρίς να αλλοιωθεί όμως το ιστορικό της κέντρο. Στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης εντάχθηκαν προτάσεις ύψους 6,5 εκατομμυρίων ευρώ.