ΚΑΛΑΜΑΤΑ | Βελτίωση της προσβασιμότητας. Λύσεις για ένα νέο μοντέλο αστικών μετακινήσεων

Το ζήτημα της προσβασιμότητας απασχολεί πολλές ευρωπαϊκές πόλεις. Έτσι και στην Καλαμάτα που αναζητά τρόπους για βιώσιμες μετακινήσεις και βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών της. Με στόχο την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και την ανάδειξη λύσεων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στην Καλαμάτα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο ημερίδα στην ομώνυμη πόλη.