ΚΑΛΑΜΑΤΑ | Ξεκίνησε η λειτουργία της νέας μονάδας χημειοθεραπείας

Ξεκίνησε τη λειτουργία της η Νέας Μονάδας Χημειοθεραπείας στο Νοσοκομείο Καλαμάτας. Η Νέα Μονάδα εκτείνεται σε δύο θαλάμους νοσηλείας . Ο ένας θάλαμος έχει 8 κρεβάτια και σύντομα θα λειτουργήσει και ο δεύτερος χώρος με άλλες πέντε θέσεις όποτε συνολικά θα μπορούν να εξυπηρετούνται ταυτόχρονα 13 ασθενείς.
Η νέα μονάδα αποτελούσε αίτημα χρόνων και έγινε πραγματικότητα χάρη στην δωρεά της οικογένειας του Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλου.