Κινητικότητα για την ίδρυση πανεπιστημιακού τμήματος στη Λευκάδα

Την ίδρυση του Πανεπιστημιακού τμήματος στη Λευκάδα, επαναφέρουν εκπρόσωποι αρχών και φορέων μετά το οριστικό κλείσιμο του τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ερώτημα παραμένει ποιο θα είναι το γνωστικό αντικείμενο του τμήματος με τον πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου Ανδρέα Φλώρο να τονίζει πως βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τη Εθνική αρχή ανώτατης εκπαίδευσης.